MesQueVi .cat

LA VILELLA ALTA

PRIORAT

Tot producte te una historia; descobreix les característiques que el fan interessant

BLOG

WELCOME/ BENVINGUTS/  BIENVENIDOS/ BIENVENUE/  WILLKOMMEN

Comencem un nou  projecte.

Diversitat de temes sobre viticultura. Informació curiosa, divertida e interessant.

 


PRACTICAR Ensenyant a la mula jove, com caminar per les fileres dels ceps; velocitat, pas, gir, obeir ordres; tot important per no arrencar-los.